Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Prava osoba i kako je pronaći

Koristeći ovu analogiju kupovine, prebacio bih se na pronalazak osobe života – bračnog druga. Odluka sa kime ćemo započeti zajednički život jedna je od najvažnijih …

Trebam te jer te volim!

Zrela ljubav – preduvjet ili prepreka za kvalitetnu vezu? Tijekom zabavljanja često je izazov odrediti granicu u odnosu. Koliko daleko istraživati i do koje mjere …