Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Kohabitacija, potreba ili trend?

Latinska riječ “cohabitare” označava živjeti uporedo, što automatski povlači i dijeljenje zajedničkog kućanstva. Kohabitacija nije nešto novo. Postojala je još od postanka civilizacije i aktualna …